انتقال صنعت فولاد کشور به سوریه؟؟ افزایش تمایل فولادگران به رها کردن این صنعت و تعطیلی کارخانجات!!!