صادرکنندگان میلگرد کلاف CIS در معاملات پراکنده قیمت های بالاتری را تعیین می کنند