قیمت رو به بالای فولاد باعث کاهش تقاضا در ترکیه می شود