4.18 درصد افزایش قیمت میانگین موزون ورق گرم فولادی نسبت به قیمت میانگین موزون عرضه قبل در بورس کالای ایران