صادر کننده نمونه سال 1400 استان تهران

صادرات غیر نفتی، محور توسعه

مدیرعامل محترم شرکت آبادسازان سپهر راستین

صادرات غیر نفتی تجلی حقیقی حمایت از تولید ایرانی و پیشران اقتصاد ملی و گسترش بازارها در عرصه بین المللی بوده و نقش و جایگی معنادار در توسعه همه جانبه و پایدار کشور عزیزمان ایران خواهد داشت.
در برهه حساس کنونی با توجه به وضعیت کلان اقتصادی کشور و در شرایط تحریم طالمانه و دشمنان نظام و انقلاب، بدون تردید تحقق اهداف ترسیم شده در چارچوب سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی و شند چشم انداز 1404، جز در سایه الطاف الهی و با همت و سخت کوشی نقش آفرینان عرضه صادرات غیرنفتی میسر نخواهد شد.
لذا شایسته می دانیم به پاس داشت زحمات بی بدیل جنابعالی در جهت استمرار صادرات و ارزآوری،حفظ تولید و اشتغال،لوح تقدیر “صادرکننده نمونه سال” از اهتمام آن شرکت قدر دانی نموده از خداوند متعال آرزوی توفیق و سربلندی در مسیر آبادانی و شکوفایی اقتصاد ملی را داریم.

علیرضا افتخاری(استاندار تهران)
مسعود خوانساری( رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع، معادن و کشاوری تهران)