ترغیب مصرف کنندگان به خرید شمش فولادی؛ شعله های آتش جنگ، بازار فولاد را گرم می کند؟