افزایش تقاضای تجار با کاهش قیمت میلگرد در بورس کالا