در ماه آوریل رقم خورد؛ کاهش 14 درصدی صادرات فولاد تخت ترکیه!