شمارش معکوس برای قطع برق صنعت فولاد / فولاد ایران تعطیل می شود؟/ همیشه پای چینی ها در میان است!!