مثل «فولاد» در برابر تحریم ها/ قطعی برق 20 هزار میلیارد تومان ضرر زد!/ در هیچ کجای دنیا برق مصرفی صنعت قطع نمی شود