افزایش مقطعی تولید فولاد با نهضت ملی مسکن| تاثیر رکود ساخت و ساز بر کارخانه ها| مسکن مهر کُپی بود