گزارش عملکرد بازارهای جهانی فولاد در هفته گذشته منتشر شد.