کاهش تولید در زمستان 6 میلیارد دلار به فولاد ایران زیان می رساند!