قطعی برق تولید شمش فولاد در تابستان را ۴۰ درصد کاهش می‌دهد